Main Page Sitemap

Top news

Stäng Tangopalatset Läs mer Telefon: På Tangopalatset handlar det inte bara om dans och Tango. En ledig nattklubb för dig som gillar att träffa glada människor, dansa och..
Read more
Vi kommer titta på problemet och återkommer om vi behöver mer information. Lördag 8 sep 10:00 - 15:00. Vad har du för e-postaddress? Genom att använda vår ..
Read more

Farligt avfall lund


farligt avfall lund

avfall bör därför separeras från det övriga göteborg stad grundskolan avfallsflödet och omhändertas separat. Innehållande mycket höga föroreningshalter klassas som farligt avfall. Det är därför viktigt att det farliga avfallet sorteras ut och lämnas in på rätt sätt och på rätt plats.

farligt avfall lund

farligt avfall lund

Farligt avfall innehåller ämnen som på olika sätt är skadliga för hälsa och miljö. Förorenade massor; jord, tjärasfalt, fräst tjärasfalt, tjärmakadam.m. Hushållen är skyldiga att sortera ut sitt farliga avfall från övrigt hushållsavfall. Release date, may 17, 2013, more info, app Store Description. Om sådana giftiga ämnen sprids i naturen kommer de att finnas kvar och riskerar att påverka omgivningen negativt under lång tid. Farliga ämnen kan finnas i väldigt stockholms bästa hotell brunch små mängder i olika produkter men sammantaget kan de göra stor skada om de hamnar fel. Ansvaret regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och den kommunala renhållningsordningen. Större delen av det i Sverige uppkommande farliga avfallet behandlas.


Sitemap