Main Page Sitemap

Top news

Domain info, domain created 9 years ago, latest check 1 month ago. Værd at holde på - det' der mange, der ved. Der' ikk' så meget, jeg rykker..
Read more
Tävlingens detaljer: namn: Frölunda HC - Malmö Redhawks. Lördag 10 mars:. It's also easy to find video highlights and news from the most popular sports leagues in the..
Read more

Läsa teckenspråk örebro


läsa teckenspråk örebro

teckenspråk läser du kursen, teckenspråk för döva och hörselskadade. Välkommen på det första spadtaget onsdagen den 29 augusti. Du kan presentera dig själv presentera din familj berätta om dina intressen och teckna om vad som händer runt omkring dig. 12, vid å-stråket söder om Konserthuset (tidigare parkeringsytan). Närträffarna omfattar 1 dag/månad. Nivå 2: Kan handalfabetet, siffror, presentera sig själv och berätta om sin familj. Onsdag 29 augusti. Kursen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin: förståelse av svenskt teckenspråk i interaktion och i teckenspråkiga texter, förmåga att formulera sig och kommunicera på svenskt teckenspråk, förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang, förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. Om översiktsplanen Översiktsplanen Vårt framtida Örebro är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Till översiktsplanen hör också fem fördjupningar för olika områden.

läsa teckenspråk örebro

Läsa teckenspråk örebro
läsa teckenspråk örebro

Buss till sthlm från örebro
Göteborg örebro flyg

Du förväntas ha en egen dator med webbkamera när du arbetar hemifrån. Inträdeskrav, nivå 1: Inga förkunskaper. Kursen är för dig som vill lära dig teckenspråk och för dig som vill bli bättre på teckenspråk. Det finns 12 platser på varje nivå. Mer information om tekniken och program/plattform får du när du blivit antagen. Nivå 1: Du behöver inte kunna något teckenspråk. Möjlighet att ta del av och framföra synpunkter på förslaget till den nya översiktsplanen. Det första tillfället var under samrådet som pågick mellan 1 februari, och det andra tillfället var under perioden 13 november 2017 till är det uppdaterade förslaget till ny översiktsplan ställdes ut digitalt. Du behöver jobba hemma ungefär 10 timmar i veckan. På Riksgymnasiet erbjuds alla elever att läsa teckenspråk, som är ett populärt ämne bland ungdomar i Örebro. Det var många som hörde av sig och vi fick totalt in ca 780 synpunkter under de båda remisstillfällena.


Sitemap