Main Page Sitemap

Top news

Företag med Stockholms Län jobb, bCD Travel, join a leader in global corporate travel management. Filter results by: Sortera efter: relevans - datum, kontraktstyp, företag, jobbtitel, sida 1..
Read more
Här finns också exklusiva julbord av hög kvalitet, ofta med inslag av västkustens fisk och skaldjur. Säg good bye till kladdiga julbord och medioker julunderhållning - Välkommen till..
Read more

Lena Lundbergs minnesfond


lena Lundbergs minnesfond

som utdelas till elever i Växjö grundskolor som avslutar årskurs nio och som under skoltiden gjort goda framsteg i flit och visat ett gott uppförande. 2) Två femtedelar skola användas för att i form av ett eller flera understöd främja svensk vetenskaplig forskning inom det psykiatriska området, därvid företräde skall givas åt sådan forskning, som tjänar ett omedelbart praktiskt syfte. Därest avkastningsmedel i anledning av brist på sökande eller avslag å inkomna ansökningar visst år icke kunna disponeras för vid 2) eller 3) ovan avsett ändamål, skola sådana medel läggas till den del av under något påföljande år uppkommande avkastning, som är avsedd att användas. Ansökningsperioden pågår mellan den 20 oktober 20 november. Med behövande avses familjens ekonomiska situation, oftast förorsakad av arbetslöshet eller av annan anledning låga inkomster, ibland i kombination med höga kostnader, exempelvis på grund av sjukdom, dock ej för ren sjukvård. Stiftelsen A D Bexelius minnesfond. Stipendium från fonden skall i första hand beviljas ungdom, som visat särskild begåvning för utbildning inom bokbindaryrket.

Lena andersson bor,

Efter min makes död skall stiftelsen endast till understöd utbetala den årliga avkastningen av kapitalet. B ara under oktober månad. Detta underhåll utbetalas antingen månatligen kvartalsvis eller årligen. Ansökningsblankett kan erhållas av stiftelsens kontaktperson. Posted on 1 oktober, 2016, posted on 30 september, 2016 " En god uppfostran utsår i barnets själ sanningens, kärlekens, dygdens och kunskapens frön samt danar sålunda barnen till förståndiga, godhjärtade dygdiga och duglige män och qwinnor." Utdrag ur testamente år 1879. Stipendiet delas ut en gång om året till studerande till lärare och studie- och yrkesvägledare, samt till studerandeföreningens lokalföreningar. Skulle icke vid min makes död närmare släkting till mig eller honom än kusin förefinnas, som bevisligen är i behov av understöd från stiftelsen, skall i stället avkastningen av det av stiftelsen förvaltade kapitalet vid jultiden varje år utdelas till behövande hedersamma personer i Burlövs. I första hand ska stipendiet ges till sådana elever som efter avslutad grundskola fortsätter sin utbildning inom- eller utomlands och inte i större omfattning erhåller studiesociala förmåner. Använd särskild ansökningsblankett (pdf mer information, kontakta).lena Lundbergs minnesfond

Lena, lundberg Read more about minnesfond, stipendium, planerade, lundbergs, regler and lundberg. Lena Lundbergs minnesfond delar årligen ut stipendier till lärar- och studie- och yrkesvägledarstudenter för studenters kompetensutveckling, för att ge studenter möjlighet att delta i undervisning och utbildning utöver ordinarie utbildning. Lena Lundbergs minnesfond för kompetensutveckling Stipendium kan delas ut för möjlighet till deltagande i undervisning och utbildning utöver ordinarie utbildning. Detta sker företrädesvis genom ekonomiska bidrag vid anordnande av föreläsningar, deltagande i konferenser och liknade med betydelse för det kommande läraryrket.


Sitemap