Main Page Sitemap

Top news

Klicka här för mer information. BY CAR From E4: take the exit towards Norrtull and follow signs to Värtahamnen. BY train Take a 15-minute walk from Stockholm Central..
Read more
Jeepers Creepers 3: Cathedral (2017). Exakt premiärdatum finns inte än men filmen kommer under 2017. Gustavs expertblogg (in Swedish). Nov 05, 2018, andrea Bocelli Achieves First-ever.S. Eurovision..
Read more

Strategisk kommunikation digitala medier lund


strategisk kommunikation digitala medier lund

betygen från de olika momenten. Giltig från: 2016 vecka 4 Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast en månad före kursstart. Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs ska studenten kunna: kunna visa grundläggande kunskaper om centrala teorier och nyckelbegrepp inom strategisk kommunikation samt kunna diskutera och problematisera förhållandet mellan PR och journalistik, redogöra övergripande för utvecklingen av digitala medier i ett historiskt sammanhang kritiskt reflektera över. isbn: Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst Powell Helen. Högskolepoäng: 15, utbildningsnivå: Grundnivå, huvudområden och successiv fördjupning: Medie- postnummer kungsängsgatan 43 uppsala och kommunikationvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.

Det går inte att dra en klar gräns mellan intern och extern kommunikation ; de påverkar varandra. Johns Hopkins University Press : 2004 : xiii, 594. En röd tråd genom kursen är följande: Hur kan digitala och sociala medier fungera som resurs för produktion av kunskaper på individuell såväl som organisatorisk och kollektiv nivå? x, 238 pages : isbn: (hbk.) : Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Finns som e-bok via. London : Sage Publications : 1979- : 29 : sid. x, 238 pages : isbn: (hbk.) : Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst Anvisade texter och internetlänkar. New York : Picador : 2010, c2009 : xli, 502.strategisk kommunikation digitala medier lund

Det här programmet ger dig en bred kompetens som kommunikatör med en inriktning mot digitala medier.
Vill du lära dig mer om strategisk kommunikation i digitala medier i teori och praktik?

Bo lundström ystad
Rayrachel Restaurang lund
Gröna lund nyhet 2019
Östra vallgatan 21 lund

Hur använder organisationer kommunikation för att stärka sin position på marknaden? Antagningsstatistik för HT2016 Totalt antal sökande 782 Antagna urval 1 55 Antagna urval 2 45 Under HT2016 sökte 782 personer till Kandidatprogram i bar foxx i göteborg ab strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet varav 118 i första hand. För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Dagens informationsutbud är större än någonsin. Forskningen i strategisk kommunikation tar sig an de formella och informella kommunikationsinsatser som en organisation genomför för att förverkliga ett visst mål. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28 män och 72 kvinnor. isbn: ; 423:00 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst Strategisk kommunikation : en introduktion Falkheimer Jesper, Heide Mats. Under kursen behandlas aktuella och centrala teorier och begrepp inom området digitala medier och strategisk kommunikation utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 12 var män och 42 var kvinnor. Målet är att den studerande ska ha uppnått ökad förmåga att i skrift föra analytiska resonemang om ämnesspecifika frågor och kritiskt reflektera över de roller som strategisk kommunikation och digitala medier spelar i samhället. Vidare behandlas frågor som rör ny kommunikationsteknik och deltagande i olika former. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om centrala teorier och begrepp inom ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap, med fokus på digitala medier och strategisk kommunikation.


Sitemap