Main Page Sitemap

Top news

Lucky me Show more Show less KrM Cyln Solo traveller Avg. Hotels, holiday rentals, the 10 Best Lodgings in Linköping, Sweden. Show more, show less, reserve this lodging.8..
Read more
Fssk och Stockholm stad. Det innebär också att cykelstråken hålls rena från grus och skräp vilket är en vanlig orsak till cykelolyckor, särskilt på våren. För att påskynda..
Read more

Balans vasteras årsmöte


balans vasteras årsmöte

ut priser till årets lag Västerås Friidrottsklubb och årets ledare Pär Mårts Avslutning Styrelsen tackar för förtroendet att. Styrelsen har lämnat ett svar till Kultur- Idrott och Fritidsnämndens remiss angående handlingsplan för Idrotten Ekonomi Antalet medlemmar har ökat från 22 till 49 stycken. Representation Styrelsen har varit representerad i möten med Kultur- Idrotts och Fritidsnämndens Arbetsutskott vid 4 tillfällen Birger Jonsson har varit styrelsens representant i styrelsen för Rocklunda Sport och Event. De kan skriva sina namn igen. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.balans vasteras årsmöte

För dig som vill prata med.
Västerås Idrottsallians Årsmöte, föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte, mötets öppnande.

Fastställande av föredragningslista. Mötets avslutande 2 3 Verksamhetsberättelse jönköping är smålands dubai för Västerås Idrottsallians 2013 Årsmöte Årsmötet 2013 hölls i ABB arena. Hälsar styrelsen för Västerås arbetarekommun. Omsorg kan vara vara effektivt.". 1 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte, mötets öppnande. Lördagen den 17 mars klockan.30 på Kyrkbacksgården.


Sitemap