Main Page Sitemap

Top news

Date/Time, thumbnail, dimensions, user, comment current 07:09, 2,003 1,125 (918 KB). The following other wikis use this file: Usage. The International School of Helsingborg (ISH is authorized to..
Read more
Bothnian Bay open sea. Citation needed The largest private employer in Skellefteå is the mining company Boliden AB, with about 1'200 employees. Bergsbyn C Morön Solbacken, lördag..
Read more

Balans vasteras årsmöte


balans vasteras årsmöte

ut priser till årets lag Västerås Friidrottsklubb och årets ledare Pär Mårts Avslutning Styrelsen tackar för förtroendet att. Styrelsen har lämnat ett svar till Kultur- Idrott och Fritidsnämndens remiss angående handlingsplan för Idrotten Ekonomi Antalet medlemmar har ökat från 22 till 49 stycken. Representation Styrelsen har varit representerad i möten med Kultur- Idrotts och Fritidsnämndens Arbetsutskott vid 4 tillfällen Birger Jonsson har varit styrelsens representant i styrelsen för Rocklunda Sport och Event. De kan skriva sina namn igen. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.balans vasteras årsmöte

För dig som vill prata med.
Västerås Idrottsallians Årsmöte, föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte, mötets öppnande.

Fastställande av föredragningslista. Mötets avslutande 2 3 Verksamhetsberättelse jönköping är smålands dubai för Västerås Idrottsallians 2013 Årsmöte Årsmötet 2013 hölls i ABB arena. Hälsar styrelsen för Västerås arbetarekommun. Omsorg kan vara vara effektivt.". 1 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte, mötets öppnande. Lördagen den 17 mars klockan.30 på Kyrkbacksgården.


Sitemap