Main Page Sitemap

Top news

You can reach Sky City from both Arlanda South and Arlanda North. STF Jumbo Stay Stockholm. Arlanda North (second and last stop Terminal. U?decodeuricomponent(U1 void 0var 0time)var w..
Read more
Filter, personalized 586 Results, personalized, judge advocate General's Corps withou Dark T-Shirt.95.99, judge advocate General's Corp Women's Dark T-Shirt.95.99 proud jag dad Light T-Shirt.95.99, jaguar Big Cat Kids..
Read more

Sturehof malmö historia


sturehof malmö historia

with their friends on geodruid and facebook! Liksom huvudbyggnaden restaurerades ladugården på 1950-talet då den var kraftigt förfallen. Väster om gården och söder om flyglarna låg tvenne trädgårdar inrättade med åtskilliga slags fruktbärande träd (C). 2 Egendomen byggdes på 1580-talet ut till säteri av hans son riksrådet Mauritz Sture och fick namnet Sturehof. År 1790 förvärvades egendomen av den förmögne brukspatronen Carl Wahrendorff.

21 Torpet Golväng står också vid Vällingevägen men något längre mot sydost medan Nykoxet återfinns en bit in i skogen. Den praktfullaste är Liljecrantz kakelugn. Där redovisas en gårdsanläggning i karolinsk stil bestående av bland annat två rödfärgade flygelbyggnader med valmade tak. Slottsköket, 201958 genomfördes en omfattande restaurering av huvudbyggnaden, som bekostades av Stiftelsen anelii donationsfond med kronor. More visitors on your site and better ranking on Google » Login. 16 Restaureringen leddes av Stockholms stads fastighetskontor i samarbete med stadsantikvarien Gösta Selling.

What do you think about, sturehof? Möbleringen genomfördes med vägledning av bouppteckningen från 1788 efter Johan Liljencrantz hustru Ottiliana. Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes på 1780-talet i gustaviansk stil för friherre, johan Liljencrantz efter ritningar av arkitekt, carl Fredrik Adelcrantz. Numera visas själva slottsbyggnaden under hela året för allmänheten i samband guidade rundgångar. Missväxt försämrade ekonomin och hans ställning som Gustaf III:s finansminister ifrågasattes efter konungens tilltagande slösaktighet och Liljencrantz ständiga förmaningar till sparsamhet. Den andra illustrationen är en vy över Mälaren från öster med båtar och fartyg på Kyrkfjärden och Sturehovs långa brygga där anläggningens huvudaxel har sin utgångspunkt. I flygelbyggnaderna framtogs flera målade bjälklag.


Sitemap