Main Page Sitemap

Top news

Dessa grundämnen kännetecknas dels av att de är icke-metaller som ogärna reagerar i kemiska reaktioner, men även för att de alla är i gasform vid standardtryck och -temperatur...
Read more
Thanks to our worldwide partnerships, we are able to give you the best possible deals on transfers from and to airports. SAS flights to Copenhagen depart all the..
Read more

Uppsala skolor ledighet


uppsala skolor ledighet

kommer att bedömas.". Se läsårstider, lovdagar och datum för skolavslutning. Vi vill därför att du som vårdnadshavare planerar för att semester och annan ledighet som inbegriper ditt barn infaller på elevernas lov. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas." (Skollagens 7 kap). Möjlighet till extra ledighet finns enligt gällande bestämmelser om synnerliga skäl finns, men ges restriktivt. Du/ni som vårdnadshavare ska inte ringa till skolan vid sjukfrånvaro, utan ringa till Skola24 via applikationen Telefon24. I skollagen anges att skolan under vissa omständigheter kan "bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Vid planerad ledighet ska en ledighetsansökan fyllas i och lämnas in till skolan i god tid innan ledigheten. Blanketten gäller de kommunala skolorna. Ledighetsansökan finns under, blanketter. Observera att under nationella proven beviljas ingen ledighet.

Vid sjukdom måste frånvaro anmälas varje dag, före. Om en elev inte är på skolan och inte heller är frånvaroanmäld kontaktar vi salsa uppsala nation vårdnadshavaren senast förmiddagsrasten. Läsårstider, lovdagar och skolavslutning är desamma för grundskolan som för gymnasieskolan. Kontakta skolan direkt om ditt barn går på en fristående skola. Telefon (kommunens växel, besöksadress: Stationsgatan 12, postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala). Ledighetsansökan för grundskolan (PDF, 75 KB).

Uppsala kommuns riktlinjer för elevers frånvaro och ledighet hittar du här (PDF, 496 KB). Terminstiderna gäller kommunens skolor och kan vara avvikande för fristående skolor. Ledighet för elev: "Skolarbetet bygger på att eleverna finns i skolan den tid undervisningen pågår. Semesterresa anses i regel inte som skäl för ledighet. Ledighetsansökningar skall lämnas in i god tid. Ledighetsans kan f r grundskolan.

Hud laser uppsala
Hotell scandic uppsala nord


Sitemap