Main Page Sitemap

Top news

It was founded in 1845 by the vicar Nils Nordlander. Click here to see them. SHL, which they have won on several occasions. Skellefteå AIK, fotboll, a..
Read more
A TV and work desk are featured in all rooms. TP Förskolor är ett privat aktiebolag som funnits sen 2001. The property offers an open and covered..
Read more

Uppsala skolor ledighet


uppsala skolor ledighet

kommer att bedömas.". Se läsårstider, lovdagar och datum för skolavslutning. Vi vill därför att du som vårdnadshavare planerar för att semester och annan ledighet som inbegriper ditt barn infaller på elevernas lov. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas." (Skollagens 7 kap). Möjlighet till extra ledighet finns enligt gällande bestämmelser om synnerliga skäl finns, men ges restriktivt. Du/ni som vårdnadshavare ska inte ringa till skolan vid sjukfrånvaro, utan ringa till Skola24 via applikationen Telefon24. I skollagen anges att skolan under vissa omständigheter kan "bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Vid planerad ledighet ska en ledighetsansökan fyllas i och lämnas in till skolan i god tid innan ledigheten. Blanketten gäller de kommunala skolorna. Ledighetsansökan finns under, blanketter. Observera att under nationella proven beviljas ingen ledighet.

Vid sjukdom måste frånvaro anmälas varje dag, före. Om en elev inte är på skolan och inte heller är frånvaroanmäld kontaktar vi salsa uppsala nation vårdnadshavaren senast förmiddagsrasten. Läsårstider, lovdagar och skolavslutning är desamma för grundskolan som för gymnasieskolan. Kontakta skolan direkt om ditt barn går på en fristående skola. Telefon (kommunens växel, besöksadress: Stationsgatan 12, postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala). Ledighetsansökan för grundskolan (PDF, 75 KB).

Uppsala kommuns riktlinjer för elevers frånvaro och ledighet hittar du här (PDF, 496 KB). Terminstiderna gäller kommunens skolor och kan vara avvikande för fristående skolor. Ledighet för elev: "Skolarbetet bygger på att eleverna finns i skolan den tid undervisningen pågår. Semesterresa anses i regel inte som skäl för ledighet. Ledighetsansökningar skall lämnas in i god tid. Ledighetsans kan f r grundskolan.

Hud laser uppsala
Hotell scandic uppsala nord


Sitemap